Yleistä

Ilmanvaihto

Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava kaikissa rakennuksissa. Ilmanvaihdon tarpeeseen vaikuttavat mm. tiloissa olevien henkilöiden ja laitteiden määrä, tilojen käyttötarkoitus ja toiminta. Minimi-ilmanvaihto asuintiloissa on 0,5 eli koko ilmatilavuuden tulee vaihtua kerran kahdessa tunnissa. Ilmanvaihdon pitäisi toimia, vaikka rakennus olisi tilapäisesti tyhjillään. Vähimmäismäärää suurempi ilmanvaihto on tarpeen, kun asunnossa laitetaan ruokaa, peseydytään tai saunotaan tai kuivataan pyykkiä. …

View page »

Kosteusvauriot

Rakennusten kosteusvauriolla tarkoitetaan veden pääsyä rakenteessa sellaiseen paikkaan, johon sen ei tulisi päästä. Vesi- tai kosteusvaurio voi syntyä monella eri mekanismilla ja tavallisimmin ongelmarakennuksissa on tai on ollut useita erilaisia kosteusvaurioita. Rakennuksen kosteusvaurioita voidaan luokitella monella tavalla aiheuttajan tai sijainnin mukaan eikä ole vakiintunutta yksimielisyyttä siitä, mikä on terveyshaitan kannalta merkittävä kosteusvaurio. Eri ikäisissä rakennuksissa …

View page »

Lainsäädäntö

Asuntojen ja niihin verrattavien oleskelutilojen kunnosta säädetään terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa. Asetuksen soveltamisohjeita päivitetään jatkuvasti sosiaali- ja terveysministeriön toimesta julkaistavilla Asumisterveysohjeilla ja -oppailla, joista viimeisin on vuodelta 2008. Sitä saa ostaa Ympäristö- ja terveys-lehdestä. Vuoden 2003 Asumisterveysopas löytyy verkosta, mm. Sisäilmayhdistyksen nettisivuilta. Asumisterveysasetuksen uusi versio on päivitettävänä ja sen pitäisi tulla julki huhtikuussa 2014. Ennakkotietojen mukaan …

View page »

Sisäilma ja terveys

Sisäilman ärsytystekijät ja allergeenit aiheuttavat oireita, joita esiintyy myös muista syistä. Oireet eivät siis ole sisäilman altisteille erityisen tyypillisiä. Epäilykset siitä, että oireet mahdollisesti johtuvat jonkin tietyn tilan sisäilmaolosuhteista heräävät siitä, että oireet toistuvati ilmaantuvat tietyissä tiloissa ja lievittyvät muualla. Samoin myös johonkin tiettyyn rakennukseen muuttamisen jälkeen muuttuva terveydentila voi herättää saman epäilyn erityisesti, jos …

View page »

VOC-yhdisteet

Viime aikoina on markkinoitu erilaisia VOC-analyysejä ratkaisuksi sisäilmaongelmien altistuksen mittaamiseen. On muistettava, että kaikista rakennuksista löytyy erilaisia VOC-yhdisteitä eikä terveysperusteisia ohjearvoja ole pystytty asettamaan kuin muutamalle yhdisteelle. Ihminen omine toimintoineen, kodin kemikaalit, ruoanlaitto ja materiaalipäästöt aiheuttavat VOC-päästöjä sisäilmaan. Nämä kemikaalit jäävät ilmaan mikäli ilmanvaihto on riittämätön. Formaldehydi, ammoniakki ja eräät muovimatoista haihtuvat kemialliset yhdisteet on …

View page »

Usein kysyttyä

Mistä tietää, että rakennuksessa on homevaurio?  Rakennuksessa voi tuntua homeen tai maakellarin haju. Kylpyhuoneen saumoissa voi olla tummentumia, rakenteissa värimuutoksia, valumajälkiä tai pinnoitteet saattavat irrota alustastaan. Usein ei mitään selviä silminnähtäviä vaurioita ole todettavissa, mutta vaatteisiin tai irtaimistoon pinttyvä haju voi tuntua rakennuksen ulkopuolellakin. Lisäksi tietyssä rakennuksessa ilmaantuva oireilu, joka toistuvasti lievittyy muualla, voi viitata …

View page »