Julkaisuja

Opiskeluterveys. Toim. Kunttu K. ym. Kust Oy Duodecim 2011. Luvuissa ‘Terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö’ sekä ‘Työelämän ja tulevan ammatin terveysriskeihin varautuminen’ otetaan kantaa myös rakennetun opiskeluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Homekoulusta ei pitäisi joutua homevaurioituneeseen oppilaitokseen tai yliopistoon.

Lukioiden ja ammattikoulujen työolosuhteista ilmestynyt tutkimus syksyllä 2009. Linkki löytyy Opetushallituksen nettisivuilta.

WHO guidelines on indoor air quality: dampness and mould. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2009. 

Korhonen LK, Malaska K, Lignell U, Kärkkäinen P, Rintala H, Nevalainen A, Miettinen IT. Aktinomykeettien ja homeiden esiintyminen verkostovedessä. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 15/2006, 38 s.

Putus T, Tuomainen A, Rautiala S. Koulurakennuksen sisäilmaongelmat ja oppilaiden kokemat terveyshaitat. Ympäristö ja terveys 2005; 8: 66-71.
Reiman M, Putus T, Pennanen S. Mikrobispesifiset IgG-vasta-aineet suomalaisväestössä. Ympäristö ja terveys 2005; 8: 60-62.
Pennanen S, Pippuri M, Putus T, Reiman M. Terveydenhuoltohenkilöstön altistuminen sisäilman biologisille pölyille. Ympäristö ja terveys 2005; 8: 63-65.

Husman T, Luosujärvi R, Pelkonen J, Tuomainen A.Kosteusvauriorakennusten henkilökunnan niveloireet ja –sairaudet – kosteusvaurion ja autoimmuunitautien yhteys. Työsuojelurahaston hanke no 100349, 2003.

Bioaerosols, fungi, bacteria, mycotoxins and human health: patho-physiology, clinical effects, esposure assessment, prevention and control in indoor environments and work. Ed. Johanning E. Fungal Research Group Foundation Inc. Albany New York., 508 s. 

www.amazon.com/Bioaerosols-Fungi-Bacteria-Mycotoxins-Health/dp/0970991517 – 131k 

Husman T. Kosteusvauriotaloissa asuneiden perheiden pitkäaikaiset terveyshaitat ja asumisterveysongelmista aiheutuneet kustannukset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B5/2002, 33s. Husman T. Hometalon asukkaiden terveyshaitat pitkäaikaisseurannassa. Ympäristö ja terveys 33: 8-11, 2002.

http://www.ktl.fi/attachments/suomi/julkaisut/julkaisusarja_b/2002b5.pdf

Husman T, Roto P, Seuri M. Sisäilma ja terveys – rakentajan opas. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B14/2002, huom. myös kuvaliite!

http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/oppaat_ja_kirjat/sisailma_ja_terveys_-_rakentajan_opas/

Lignell U, Husman T, Meklin T, Koivisto J, Hirvonen M-R, Roponen M, Vepsäläinen A, Vahteristo M, Kettunen A-V, Nevalainen A, Kalliokoski P. Altistuminen, oireilu ja keuhkojen toiminta kosteusvauriokoulujen keittiöissä. Työsuojelurahaston hanke no 97233, 2000. 48 s. + liitteet.

Haverinen U, Hyvärinen A, Husman T, Nevalainen A, Koskelo T, Laamanen P, Levamo H. Rakennusten korjausten onnistumisen toteamiseen tarvittavien menetelmien kehittäminen. Tutkimushankkeen 1. Vaiheen (1998-2000) loppuraportti. Ympäristöterveyden tutkimusohjelma 1998-2001, TSR rahoittajaraportti 10.

Nousiainen M, Husman T, Iivanainen E, Kauhanen E, Koivisto J, Kokkonen V, Laitinen S, Meklin T, Nevalainen A, Nykänen A; Rautiala S, Torkko P, Tuomainen A. Siilinjäven kunnan Toivalan yläasteen sekä kirkonkylän päiväkodin ja toimintakeskuksen henkilökunnan oireilua ja sisäilmatekijöitä koskeva tutkimus – kaasumaiset epäpuhtaudet, mykobakteerit ja niveloireet kosteusvauriokohteessa. Työsuojelurahaston kehittämishanke no 99145, 2000.

Haverinen U, Hoffren H, Husman T, Kinnunen R, Koivisto J, Korkalainen H, Laukkanen M, Lindberg R, Niemi H, Nykänen A, Petelius J, Pietilä S, Saarakkala M-L, Taskinen M, Toivola M, Vepsäläinen K, Sundgren V. Sairaalarakennusten erityispiirteet kosteus- ja homeongelmien ratkaisemisessa. – hallinnollinen, rakennustekninan, mikrobiologinen ja terveysvaikutustutkimus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 20/ 1999.

 

Husman T, Haverinen U, Meklin T, Nevalainen A. Koulujen kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen. Ympäristö ja terveys 1998: (29)1:13-16.

Haverinen U, Leinonen J, Kolehmainen U, Suonketo J, Husman T, Toivola M, Pentti M, Lahti M, Lindberg R, Nevalainen A. Korpilahden koulumäen toimintamalli B kosteus- ja homeongelman selvitykset, korjaukset ja seuranta. KTL:n julkaisuja B8/1997, 57s.

Rautiala S, Pasanen A-L, Nevalainen A, Husman T, Kalliokoski P. Rakennustyöntekijöiden mikrobialtistuminen ja altistumisen vähentäminen rakennusten purku- ja korjaustöissä. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Työsuojelujulkaisuja 4/1997. 25 s.

Husman T, Reiman M. Homevaurioiden aiheuttamat terveyshaitat ja niiden tutkiminen. Ympäristö ja terveys 27 (8):1996; 20-25.

Koivisto J, Jääskeläinen E, Navalainen A, Husman T, Meklin T, Vahteristo M, Heiskala S, Forss P, Turpeinen J, Röning-Jokinen I. Asuinkerrostalojen kosteusvauriot – yleisyyden ja korjauskustannusten selvittäminen. Osa A: Kosteusvaurioiden yleisyys Osa B: Korjauskustannusten selvittäminen. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B9/1996, 86 s.

Vahteristo M, Räsänen J, Husman T, Hyvärinen A, Nevalainen A. Kosteusvauriot ja asukkaiden terveys kahdessa kerrostaloyhtiössä. Osa A: Kosteusvaurioiden yleisyys, Osa B Terveysvaikutukset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3 / 1996, 71s.Husman T. Kosteusvauriotalojen mikrobihaitat ja terveys. Emissio 14 (2), 14-17, 1995.

Husman T. Kosteusvauriotalojen homeiden terveyshaitat – uusi työ- ja elinympäristön ongelma. Työterveyslääkäri 1995, 13 (2), 132-137.

Partanen P, Jääskeläinen E, Nevalainen A, Husman T, Hyvärinen A, Korhonen L, Meklin T, Miller K, Forss P, Saajo J, Röning-Jokinen I, Nousiainen M, Tolvanen R, Henttinen I. Pientalojen kosteusvauriot B yleisyyden ja korjauskustannusten selvittäminen. KTL:n julkaisuja KTL B6/1995, 48s+liitt.

Koivisto J, Tolvanen R, Partanen P, Henttinen I, Husman T, Meklin T, Nevalainen A. Pientalojen kosteusvauriot Varkaudessa. Loppuraportti 11.4.1995 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B7/1995 Kuopio 18s.Husman T, Reponen T. Homeista on haittaa. Ympäristö ja terveys 24 (2),1993, 96-100.

Husman T, Partanen P, Nevalainen A. Kosteus- ja homevaurioiden yleisyys. Ympäristö ja terveys lehti 24(9), 514-517, 1993.

Rautiala S, Reponen T, Husman T, Vehviläinen A, Hyvärinen A, Nevalainen A, Kalliokoski P. Rakennustyöntekijöiden mikrobialtistuminen ja oireet homevauriorakennusten korjaustyössä. Työsuojelurahaston hankkeen nro 92054 loppuraportti, luovutettu Työsuojelurahastolle 20.8.1993.

Pulkkinen A, Martikainen P, Husman T, Tiittanen P, Zacheus O, Pekkanen J. Suomalaisten asuinkiinteistöjen vesijohtoverkoston legionellat ja hengitystieinfektiot. Loppuraportti sosiaali- ja terveysministeriölle. 20s.

Partanen P, Hyvärinen A, Husman T, Reponen T, Nevalainen A. Kosteusvauriot 1950- ja 1970-luvuilla rakennetuissa pientaloissa Kuopiossa. Loppuraportti 31.8.1993 24s.

Partanen P, Hyvärinen A, Husman T, Reponen T, Nousiainen M, Nevalainen A. Kosteusvauriot 1070- ja 1980-luvuilla rakennetuissa pientaloissa Kiuruvedellä. Loppuraportti 31.1.1994. 30s.