Tärkeimmät mikrobisuvut

Homeita, hiivoja ja bakteereita esiintyy kaikkialla elinympäristössä. Niiden itiöitä leijuu ilmassa ja ne laskeutuvat muiden hiukkasten mukana pinnoille. Ulkona luonnossa homeet ja bakteerit huolehtivat kuolleen elollisen materiaalin hajottamisesta mullaksi ja ravintoaineiksi, joita kasvit voivat käyttää hyväkseen. Tämä kuuluu elämän normaaliin kiertokulkuun.

Rakennuksissa pinnoille laskeutuneet itiöt eivät ala kasvaa ellei rakenteessa ole riittävästi kosteutta, vettä. Ilman suhteellinen kosteus ei ratkaisevasti vaikuta rakenteiden kosteuteen. Tosin kosteana vuodenaikana, kuten syksyllä myös ulkoilmassa on runsaammin homeitiöitä kuin vuodenaikoina, jolloin ilman suhteellinen kosteus on matalampi.

Rakenteissa mikrobien kasvua rajoittava tekijä on materiaalin vesipitoisuus eli vesiaktiivisuus. Vesiaktiivisuus on materiaalin suhteellista kosteutta kuvaava suure, joka ilmoittaa mikä osuus rakenteessa olevasta vedestä on mikrobien käytettävissä. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta esim. betonissa on aina vettä, joka ei kuitenkaan ole mikrobien käytettävissä. Samoin kuivassakin puussa on aina hiukan kosteutta. Vasta kun rakenteen vesiaktiivisuus ylittää 0.65 alkavat olosuhteet olla otollisia mikrobien kasvulle. Sädesienet eli aktinobakteerit pystyvät kasvamaan ja lisääntymään 0.65 ylittävän vesiaktiivisuuden olosuhteissa. Useimmat homeet ja hiivat kasvavat kunnolla vasta 0.75 – 0.85 vesiaktiivisuuden ylittävillä kosteustasoilla. Ns. kosteusvaurioindikaattorimikrobit eli kosteusvauriota osoittavat mikrobit viihtyvät parhaiten >0.95 vesiaktiivisuudessa.

Kosteusvaurioindikaattorit osoittavat siis rakenteen kosteusvauriota. Ne on valittu kasvuvaatimustensa perusteella, ei terveyshaittojen perusteella. Terveyden kannalta haitallisimmat homeet eivät ole kaikki kosteusvaurioindikaattoreita eivätkä kaikki kosteusvaurioindikaattorit ole terveyden kannalta kovin merkityksellisiä. Suuri osa näistä on kuitenkin samoja, sekä kosteusvauriota osoittavia että terveydelle haitallisia. Mitkään homeet eivät ole ihmisen terveydelle välttämättömiä tai erityisen hyödyllisiä. Jotkut elintarviketeollisuuden jalostamat ja käyttämät homeet ovat terveyden kannalta harmittomia tai neutraaleja ja niiden avulla valmistetaan mm. juustoja (Penicillium roquefortii) ja viinejä (jalohome). Hiivojen avulla valmistetaan leipää ja olutta. Bakteereissa on sekä haitallisia että hyödyllisiä, elämälle välttämättömiä. Kosteusvaurioita indikoivasta sädesieni- eli aktinomykeettibakteeri on maaperän mikrobi ja niillä on monia tunnettuja terveyshaittoja.

Sieniä tunnetaan satoja tuhansia erilaisia. Kosteusvauriorakennuksissa niitä tavataan joitakin satoja. Terveyteen vaikuttavat ominaisuudet tunnetaan vasta muutamasta kymmenestä homesuvusta, joilla on vielä runsaasti alalajeja. Tutkittavaa siis riittää luonnon monimuotoisuudessa. On kuitenkin hyödytöntä väitellä, ovatko homeet vaarallisia vai eivät. Eihän kukaan kiistä. etteikö valkoinen kärpässieni olisi myrkyllinen ja kanttarelli hyvä ruokasieni. Meidän on tunnettava ne mikrobit, joilla on terveyden kannalta eniten merkitystä ja keskityttävä niihin. Aivan samoin kuin syksyisessä metsässä poimimme meidän on tunnettava syötävät sienet ja vältettävä myrkyllisiä. Elinympäristöä emme voi tehdä steriiliksi eikä se olisi viisastakaan. Vaaralliset homesienet on syytä minimoida elinympäristöstämme ja tehtävä olosuhteet rakennetussa elinympäristössämme sellaisiksi etteivät rakennuksemme ‘kompostoidu’.

Homeet

10 faktaa kosteusvauriohomeiden terveyshaitoista 1. kosteusvauriorakennuksissa esiintyvät homeitiöt ovat terveydelle haitallisia 2. kosteusvauriohomeet aiheuttavat IgE-välitteistä I-tyypin allergiaa 3. kosteusvauriohomeitiöt aiheuttavat astmaa ja allergista nuhaa huomattavasti useammin kuin alveoliittia eli homepölykeuhkoa 4. homeitiöiden pitoisuuden ja terveyshaittojen välillä vallitsee korrelaatio, joka pätee ryhmätasolla, mutta ei yksilötasolla. Suuret pitoisuudet aiheuttavat terveysongelmia useammille altistuville henkilöille kuin pienet pitoisuudet. 5. toksiineja …

View page »

Hiivat

Sporobolomyces Sporobolomyces on märässä viihtyvä kosteusvaurioindikaattori, joka voi allergisoida, aiheuttaa astmaa ja alveoliittia. Suomessakin aiheuttanut joukkomittaista sairastavuutta rakennuksissa kasvaessaan. Rhodotorula Hyvin kosteassa ja märässä ympäristössä esiintyvä yleinen hiivasieni, joka kasvaa kylpyhuoneissa laattasaumoissa ja muovimatossa/-tapetissa sekä lattiakaivoissa. On allergisoiva ja on kuvattu yksittäisiä alveoliittitapauksia mm. Tanskasta. Tavallinen alalaji Rhodotorula rubra joka muodostaa punertavia kasvustoja. Myös muita …

View page »

Aktinobakteerit

Aktinobakteerit Aktinobakteerit ovat laaja gram-positiivisesti värjäytyvien maaperäbakteereiden ryhmä, jotka tietyllä tavalla muistuttavat sieniä kasvutavaltaan, mutta ovat kuitenkin bakteereita. Ne muodostavat itiöitä ja rihmastoa ja ovat immunologisesti aktiivisia. Aktinobakteerit voivat allergisoida, ne tuottavat toksiineja ja itiökoko on niin pieni että ne voivat aiheuttaa alveoliittia eli homepölykeuhkoa. Aktinobakteerit viihtyvät märässä ja niitä pidetään kosteusvaurioindikaattoreina. Aktinobakteereita ei pitäisi …

View page »