«

»

Apr 23

Vaasan veri ei vapise

Huhtikuun alussa tuli tieto Vaasan hovioikeuden ratkaisusta, jossa sairaalan työntekijät voittivat kanteensa työnantajaansa vastaan. Vaikka päätös tulee voimaan virallisesti vasta kesäkuun alussa (edellyttäen ettei jutusta valiteta tai KO anna valituslupaa), voidaan tuomiota pitää nyt jo merkittävänä ennakkotapauksena. Kun on kyse terveydenhuollon ammattilaisista, tulisi työnantajan suhtautua erityisellä vakavuudella terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseen. Onhan sairaalassa myös potilaita, joiden hyvinvointia työtekijän terveyttä vaarantava tekijä voi uhata. Milloin potilaisiin kohdistuvia riskejä aletaan arvioida ja kenelle se kuuluu? Kosteus- ja homevaurio, joka uhkaa työntekijän terveyttä, voi aiheuttaa vakavan komplikaation vastasyntyneelle lapselle tai vakavaa sairautta potevalle potilaalle. Nyt toteutuneista riskeistä tehdään ns. haittailmoitus, mutta johtavatko ne mihinkään?

Miksei sairaaloiden ja muiden hoitolaitosten vaurioita ole aikaisemmin otettu vakavasti? Miksi Helsingin lastensairaalan on annettu rapistua niin huonoon kuntoon, ettei se enää ole korjattavissa? Kuinka monta yhtä huonokuntoista sairaalarakennusta meillä on Suomessa? Kuinka monta vanhainkotia, palvelutaloa ja terveyskeskusrakennusta? Asumisterveysliiton lehdessä lääninterveystarkastaja toteaa, ettei terveydensuojeluun tehdyistä haittailmoituksista pidetä minkäänlaista tilastoa. Miksi ei? Turhemmistakin asioista pidetään tilastoa THL:ssa ja ministeriöissä. Kuinka moni haittailmoituksista johtaa toimenpiteisiin? Miten moni korjaus onnistuu? Miten moni korjaus tehdään viranomaisen kehotuksista poiketen ns. tiivistyskorjauksina, vaikkei niiden turvallisuutta ja onnistumista ole seurantatutkimuksilla osoitettu? Miksi tiivistyskorjauksia aina vain jatketaan vuodesta toiseen, vaikka miljoonia ja taas miljoonia on jo syydetty hukkaan?

Kysymykset jäävät vastausta vaille vuodesta toiseen.

Yhtä hullua on ruohon kulotus ja roskien poltto keväisin. THL:n tutkija ihmetteli, miten on vielä mahdollista, etteivät ihmiset tiedä polttoperäisten pienhiukkasten haitoista. Ehkä juuri THL:n tutkijoiden olisi pitänyt pontevammin tiedottaa asiasta.

Pitääkö kaiken opin ja edistyksen tulla vasta raastuvan ja hovioikeuden kautta? Kenet valtion virkamiehet ja tutkijat pitäisi haastaa oikeuteen ruumiinvamman tuottamuksesta ja muusta vahingonteosta? Eihän vastuu ole pelkästään työnantajalla. Kyllä meille tutkijoille kuuluu suuri vastuu ja velvollisuus tiedottaa asiasta niin, että kuntien terveydensuojelu ja työsuojeluviranomainen ottavat asian vakavasti. Terveyttä tulee varjella ja sairastuminen estää jo ennalta. Lait, asetukset ja muut viranomaisohjeet ovat jo olemassa. Mitään ei ilmeisesti tapahdu ennen kuin oikeuslaitoksen miekka heilahtaa. Vielä ei ole valvontaviranomaisille tullut seuraamuksia. Oikeuden päätökset tulevat aina vuosikausia liian myöhään, kun sairastuminen on jo tapahtunut. Otetaan nyt opiksi edes tästä Vaasan hovioikeuden ennakkopäätöksestä. Otetaanhan?

 

1 comment

  1. Markku

    Tylsällä puukolla (tai miekalla) tekee huonoa jälkeä. Ei ole hallintolaissa sanktioita viranomaistoiminnalle..
    “astu elämäsi tarinaan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>