Monthly Archive: April 2014

Apr 23

Vaasan veri ei vapise

Huhtikuun alussa tuli tieto Vaasan hovioikeuden ratkaisusta, jossa sairaalan työntekijät voittivat kanteensa työnantajaansa vastaan. Vaikka päätös tulee voimaan virallisesti vasta kesäkuun alussa (edellyttäen ettei jutusta valiteta tai KO anna valituslupaa), voidaan tuomiota pitää nyt jo merkittävänä ennakkotapauksena. Kun on kyse terveydenhuollon ammattilaisista, tulisi työnantajan suhtautua erityisellä vakavuudella terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseen. Onhan sairaalassa myös potilaita, …

Continue reading »